15.00
Đăng ngày 28/04/2019 22:03, số lượt xem: 126

Thân tặng cô Võ Thị Mai Hồng!

Sông dài chỗ cạn chỗ sâu
Nước ròng nước lớn cũng đâu lạ gì
Nước rong rồi sẽ đến khi
Mùng mười nước kém còn chi dạt dào...

Nhạc đời nhịp mạnh giọng cao
Quyền uy ai nhớ đoạn sau xuống trầm?
Nốt la thăng chút tiếng tăm
Bỗng dưng mi bị giáng nhằm nửa cung...

Nhạc đời dài mãi khôn cùng
Nay anh nhạc trưởng vẫy vùng âm vang
Căng lâu đàn đứt dây đàn
Bơ vơ nhạc trưởng xuống hàng lặng nghe...

Sa Đéc. Đồng Tháp
14-04-2019