Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2019 09:10, số lượt xem: 96

“Giận rồi! ai biểu xưng anh?”
“Nghỉ chơi chung đó, cho thành người dưng!”
“Giận rồi! thiệt đó, coi chừng...”
“Hứa chừa... thì chịu, hứa đừng... thì tha”

Ôi ngày mộng của đôi ta
Em hay nhõng nhẽo thật là đáng yêu!

“Không tha! ai biểu cứ liều?”
“Lỡ người ta biết sẽ trêu chọc mình...”
“Không tha đâu! giận thiệt tình!”
“Thơ hay đền tặng được xin một lần...”

Và em tha biết bao lần
Dù thơ anh tặng có phần không hay!
Anh làm thi sĩ từ đây
Mỗi bài thơ khắc ghi ngày đôi ta...

Từ ngày mộng đẹp bay xa
Còn ai nhõng nhẽo cho ta thơ đền...

Sa Đéc. Đồng Tháp
20-06-2019