15.00
Đăng ngày 03/05/2019 08:47, số lượt xem: 157

Nước bảo đời ta vốn sạch trong
Ưu tư phiền muộn chẳng bận lòng
Thuận theo trời đất dòng xuôi chảy
Tĩnh lặng mặt hồ tựa hư không.

Sóng lại bảo mình thân là nước
Dâng trào nước giận động lòng sông...
Nước bảo phải đâu do ta hận
Mà vì cơn gió nổi cuồn phong!

Gió bảo ta nào sân hận đâu
Đời ta vui vẻ chẳng lo âu
Rong chơi trời đất mênh mông quá
Chẳng nước, sóng nào nổi sông sâu?

Ô hay! sóng dậy lòng nước động?
Hay sóng nổi vì cơn gió qua?
- Lòng nước chứa ngầm bao cơn sóng
Có gió lên rồi sẽ hiện ra!

Sa Đéc. Đồng Tháp
03-05-2019