15.00
Đăng ngày 15/07/2019 20:37, số lượt xem: 105

Nào ai biển hẹn non thề
Muôn đời vạn kiếp đi về có nhau
Lòng son chẳng lợt phai màu
Trăm năm vàng đá khắc vào thiên thu...

Nào ai lỗi hẹn cho dù
Quên lời thệ ước thiên thu đá vàng
Thuỷ chung đen bạc phụ phàng
Quay lưng ngoảnh mặt hèn sang không nhìn...

Dù cho tình chẳng vẹn tình
Đá mòn sông cạn ngăn mình lứa đôi...
Được yêu một sát na thôi
Đời anh cũng mãn nguyện rồi thưa em!

Sa Đéc. Đồng Tháp
15-07-2019