15.00
Đăng ngày 09/05/2019 22:51, số lượt xem: 118

Má tôi tuổi tám mươi hai
Nấu cơm từ lúc mười hai tuổi đầu
Mỗi ngày ba bữa, bao lâu?
Bảy mươi năm chẵn bắt đầu tính ra

Nhẩm sơ phép tính nhân ba
Chao ôi con số nhìn qua giật mình!
Cả đời chăm sóc gia đình
Đến giờ hơn bảy sáu nghìn bữa cơm...

Năm nay tóc má trắng hơn
Trắng như vo gạo nấu cơm năm dài!
Xế chiều cơm nước cùng ai?
Má cùng bếp lửa mỗi ngày quạnh hiu...

Sa Đéc. Đồng Tháp
04-05-2019