15.00
Đăng ngày 09/05/2019 22:47, số lượt xem: 81

“Nhờ bùn ta ngát mùi hương
Nhất tâm hướng sáng chọn đường nở hoa”


Cùng nhau sinh ở cõi bùn
Thân mang chung kiếp trùng trùng bóng đen
Âm u đời sống bon chen
Chưa qua mặt nước mấy phen lụi tàn...

Rễ thân bùn đất nặng mang
Quanh co lặn ngụp dưới làn nước sâu
Hướng theo ánh sáng nhiệm màu
Lá phơi mặt nước đón chào bình minh...

Đến ngày hoa nở tươi xinh
Gió đưa hương thoảng lung linh mặt hồ
Hương bay về cõi hư vô...
Dân gian từ đó trầm trồ liên hoa!

Sa Đéc. Đồng Tháp
08-04-2019