11.00
Đăng ngày 17/02/2019 05:25, số lượt xem: 100

Em có nói gì đâu
Sao trách anh không hiểu?
Rồi dỗi hờn lẳng lặng
Cho mi ướt long lanh!

Em có nói gì đâu
Lại trách anh không hiểu?
Rồi thinh lặng em đi
Đêm thâu buồn từ đó...

Em chưa bao giờ nói
Lại muốn anh hiểu nhiều...
Anh nói biết bao điều
Mà em đâu có hiểu!

Sa Đéc. Đồng Tháp
13 tháng giêng, Kỷ Hợi
(17-02-2019)