15.00
Đăng ngày 28/04/2019 21:56, số lượt xem: 80

Nếu người chẳng gọi hồng nhung
Gọi tên gì khác... cuối cùng vẫn xinh!
Vì em khởi sự cuộc tình
Với màu đỏ thắm lung linh mắt người...

Sa Đéc. Đồng Tháp
21-04-2019