15.00
Đăng ngày 24/03/2019 01:12, số lượt xem: 124

Anh nghèo vốn chữ a bê
Thấu chi tài khoản vụn về dăm câu...
Rủ em hùn mối tình đầu
Gọp chung vốn liếng bắt cầu thơ chơi!

Rủi ro thâm hụt vốn đời
Anh xin chi trả cả lời cho thơ!
Mắt em đại lý mộng mơ
Bờ vai hào phóng vô bờ tóc buông...

Tâm tình em gộp hùn luôn
Bình quân tổng số vui buồn song đôi
Tuổi xuân chi phí hết rồi
Mình không duyên, nợ thu hồi buồn thêm...

Hùn mà chẳng hạp chăng em?
Chia tay chiết khấu đọ xem lỗ lời?
Cầu thơ anh bắt nhịp đời
Khấu hao ngôn ngữ rã rời hồn thơ...

Sa Đéc. Đồng Tháp
21-03-2019