45.00
Đăng ngày 04/02/2019 21:05, số lượt xem: 262

Em ơi thương mấy cho vừa?
Yêu sao cho đủ mà thừa hở em?
Ngửa bàn tay đếm buồn xem
Hết mười ngón chẵn nhớ em có thừa...

Giao em yêu hết không chừa
Xem ra còn thiếu em chưa vừa lòng?
Giao thêm thương nhớ chất chồng
Xin giao em trọn tấm lòng đêm nay!

Giao thừa em hỡi có hay
Nhớ em một khắc bằng hai năm vừa
Yêu em giao hết không chừa
Mà em không nhận... buồn thừa sang năm!

Sa Đéc. Giao thừa Tết Kỷ Hợi
(04-02-2019)