11.00
Đăng ngày 18/01/2019 09:47, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Thanh Khê (Nguyễn Thanh Hà) vào 18/01/2019 10:18, số lượt xem: 134

Tặng người bạn nhỏ!

Thuở xưa em học ở đây
Năm năm tuổi nhỏ trường này đó anh
Trường xinh hoa nở, cây xanh...
Thầy cô, bè bạn dỗ dành tuổi thơ!
Có lần em nghĩ vu vơ...
(Mà thôi không nói! Anh chờ cười em!)
Còn anh hãy kể nghe xem
Ngày thơ anh có với em chung trường?
Hay là mình khác con đường
Nên chung mà chẳng có thường đi ngang?
- Xưa anh học ở trường làng
Chẳng chung! Anh mới muộn màng về đây
Kim Đồng hoa vẫn trên cây
Vẫn xinh ánh mắt thơ ngây học trò...

Anh và em chẳng hẹn hò
Mà chung, khác chuyến, con đò này đưa
Em qua từ những ngày xưa
Anh giờ còn ở lại đưa con đò...

Sa Đéc - Đồng Tháp. 2018