Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/05/2019 08:29, số lượt xem: 75

Em ơi hãy khép mi cong
Xin cho từng giọt lệ lòng thôi rơi!
Buồn xưa biết thuở nào vơi?
Gom chung nước mắt cả đời đủ chăng?

Mắt cay dòng lệ khôn ngăn
Xin thôi thổn thức gối chăn bẽ bàng...
Tiếc gì mộng cũ dở dang?
Buồn chi em hỡi lỡ làng ngày xanh!

Này đây bệ vệ tay anh
Dịu dàng chẳng đủ dỗ dành cơn đau!
Lời anh thiếu thốn ngọt ngào,
Lòng anh bối rối... lệ trào cùng em!

Sa Đéc. Đồng Tháp
27-03-2019