15.00
Đăng ngày 24/02/2019 05:49, số lượt xem: 189

Từ hôm hàng xóm cất nhà
Sân ta bụi cát bay qua vô vàn
Có con kiến nhỏ lang thang
Rong chơi ngày tháng bò ngang nơi này.

Bàng hoàng nó tưởng đâu đây
Hoang vu sa mạc chắn ngay lối về
-Chẳng về thì lỗi hẹn thề
Về thì sa mạc... cuộc đời còn chăng?

Phút giây kiến nhỏ băn khoăn
Đưa râu chân vuốt mấy lần suy tư
Vượt qua sa mạc này ư?
-Vững lòng quyết chí từ từ bò qua!

Kiến đi để lại mình ta
Cô đơn ngồi ở hàng ba cuộc đời
Trần ai sa mạc mù khơi
Ta là hạt bụi cát rơi nơi này...

Sa Đéc. Đồng Tháp
24-02-2019