11.00
Đăng ngày 03/08/2019 08:58, số lượt xem: 49

Chiều chưa tan chợ trời mưa
Vườn quê chợ nhỏ lưa thưa bóng người
Mớ rau con cá còn tươi
Dù che nón lá chờ người mua qua...

Thương sao màu áo bà ba
Nâu mồ hôi thấm mặn mà giọt mưa
Nhìn em nhớ má ta xưa
Bí bầu cải ớt cà dưa... chợ nghèo!

Mưa dài bóng tối rơi theo
Vài ba cóc nhái lèo tèo kiếm ăn...
Đâu đây ai bảo nhau rằng
“Dìa thôi! hàng ế, chi bằng dọn mau...”

Dăm ba cô gái bán rau
Nhìn trời than thở với nhau: “mưa hoài...”
Cụ bà gom mớ lá khoai
Miệng vừa lẩm nhẩm thở dài: “tiền nong”!

Sa Đéc. Đồng Tháp
25-07-2019