15.00
Đăng ngày 25/02/2019 18:09, số lượt xem: 136

Sông dài chở mãi nước nguồn
Nước sâu nông nổi chở xuồng anh lên
Xuồng không anh chở buồn tênh
Không xuồng anh chở lãng quên sông dài...

Sa Đéc. Đồng Tháp
25-02-2019