11.00
Đăng ngày 03/08/2019 08:49, số lượt xem: 49

Mẹ thương con gái nhất đời
Hôn nhân con phải nghe lời mẹ đây
Chọn rể quý khó lắm thay!
Thương con mẹ chọn rể ngay thảo hiền...

Không yêu mẹ lại kết duyên?
Nghe theo lời mẹ thì phiền lòng con!
Cải lời, chữ hiếu chẳng tròn...
Mười hai bến nước phận con mịt mờ...

Tơ duyên đứt đoạn ai ngờ...
Giữa đường gãy gánh bây giờ mẹ đau!
Mẹ đau lầm rể ngọt ngào
Con đau chữ hiếu trời cao thấu lòng...

Đã đành phận bạc má hồng
Nợ duyên dòng đục bến trong ai ngờ...
Đêm đêm dỗ giấc con thơ
Con càng hiểu mẹ vô bờ thương con!

Sa Đéc. Đồng Tháp
26-07-2019