25.00
Đăng ngày 30/01/2019 09:29, số lượt xem: 173

Chiều chiều... chiều chạng vạng chiều
Mờ mờ ảo ảo bao nhiêu sương hồng
Chùa xa chuông vẳng thu không
Giật mình con vạc trên đồng vụt bay...

Sa Đéc. 25/01/2019