15.00
Đăng ngày 17/03/2019 01:47, số lượt xem: 91

“Quán đời ăn cháo bình dân
Hai tô gom lại một phần lòng chung!”


Ít tiền ăn cháo bình dân
“Hai tô gom lại chung phần lòng thôi
Cháo không nhớ để bên tôi
Tô kia cô để gấp đôi phần lòng...”

Dặn cô chủ quán làm xong
Cha con vui vẻ ăn trong một bàn
“Ba ơi cháo rẻ nhất làng!
Bình dân nhiều thịt mấy ngàn hở ba?”

Hỏi rồi con gắp đưa qua
“Lòng này mềm mới mời ba thử dùng!”
Người cha vẫn cứ ung dung
“Con ăn đi nhé ba dùng đã quen!”

Quán đời ai đó bon chen,
Cao lương mỹ vị đã quen dư thừa...
Mong tìm hạnh phúc thấy chưa?
-Đây tuy cháo nhỏ có thừa lòng thơm!

Sa Đéc. Đồng Tháp
11-03-2019