35.00
Đăng ngày 28/03/2019 11:26, số lượt xem: 184

Đôi ta từ thuở yêu nhau
Lời anh vốn chẳng ngọt ngào văn hoa
Anh yêu chất phát thật thà
Chẳng quen đường mật bướm hoa vẽ vòng...

Từ khi anh được làm chồng
Cùng em hoà tiếng tơ đồng sớm hôm
Nghĩa tình chung những bữa cơm
Gừng cay muối mặn, râu tôm ruột bầu...

Em ơi chẳng hiểu vì đâu?
Bỗng dưng em bước sang cầu bên kia...
Vợ chồng nồng mặn sẻ chia
Đành lòng em quyết xa lìa anh sao?

Nằm đêm nghĩ lại anh đau
Em mê đường mật ngọt ngào văn hoa
Vậy mà anh cứ thiệt thà
Bao năm cứ tưởng... thì ra anh lầm!

Thưa em anh rất đau lòng
Nhưng mà nghĩ lại vợ chồng chúng ta
Bao năm tình nghĩa mặn mà...
Em ơi về lại thật thà anh mong!

Sa Đéc. Đồng Tháp
26-03-2019