15.00
Đăng ngày 27/06/2019 19:22, số lượt xem: 73

Anh giàu khó nói em ơi
Giàu anh giàu đến nghẹn lời khó phân
Nhưng không nói rõ một lần
Tội tình em sẽ thương thân anh nghèo...

Phận anh hơn hẳn bọt bèo
Cũng cao ngất ngưởng, sánh theo lục bình!
Anh sang, thì chắc em tin,
Ngày đêm phung phí trăm nghìn cỏ hoa...

Anh giàu có khác người ta
Lầu son gác tía ngó qua mấy lần
Trèo cao anh ngại mỏi chân
Ở đây mát mẻ dưới trần nhà tranh!

Nợ nần, thông cảm cho anh
Chẳng qua duyên mỏng mong manh, nợ dầy
Nợ dầy nên thiếu lâu ngày
Anh giàu có khác chứ tay không tiền!

Sa Đéc. Đồng Tháp
27-06-2019