15.00
Đăng ngày 28/04/2019 21:50, số lượt xem: 115

Em vừa đến, bướm vàng về tụ hội
Em đi qua điệp đứng đó rực vàng
Anh đoán biết lòng em tâm sự khác
Điệp tình cờ vừa nở lúc em ngang...

Sa Đéc. Đồng Tháp
26-04-2019