Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2019 08:39, số lượt xem: 47

Thầy xem anh số đào hoa
Đa sầu đa cảm chẳng qua đa tình!
Em thì một mực đinh ninh
Nhiều cô nhan sắc quanh mình anh đây...

Thầy xem anh thấy cũng hay
Tình anh nhiều nỗi đong đầy tâm tư...
Lời em cũng thiệt y như
Nhiều cô quanh quẩn anh từ năm xưa...

Thật lòng anh cũng xin thưa
Đa tình có thiệt, cũng thừa nhiều cô
Cô đơn cô quạnh là bồ
Cộng thêm cô độc là cô chung tình!

Sa Đéc. Đồng Tháp
13-06-2019