35.00
Đăng ngày 27/05/2019 06:13, số lượt xem: 129

Có một thuở ta yêu xanh màu áo
Màu mây trời thơ mộng cõi bao la...
Nay bắt gặp trong em màu xanh ấy
Áo xanh trời em gọi giấc mơ ta!

Sa Đéc. Đồng Tháp
25-05-2019