Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: một nửa (16)

Đăng bởi hảo liễu vào 09/11/2015 22:19

Thị chín mọng trĩu cành
phấp phỏng chờ bị cói
năm tháng lòng thầm hỏi
tìm đâu
biết tìm đâu…
ngày nào tóc cỏ mật
giờ cỗi cằn rễ cau
lên rừng rồi xuống biển
biết bao giờ gặp nhau?

đã mấy ai tìm được “nửa kia” đích thực
                     thiên địa nhào nặn cho mình
lửa vật vã ruột đá triệu năm đợi rừng khô đồng hạn
mạ già đợi cấy đậu mộng chờ gieo
chưa gặp cánh buồm căng
                 gió lang thang cuốn khói giạt bèo
thiếu bàn tay tài hoa
                tượng La Hán ngủ vùi trong gỗ mít

người sẵn gạo nếp than không lựa được men nồng
kẻ có cán gỗ lim lang thang tìm mũi giáo
rối chỉ gẫy kim vải chưa thành áo
ngòi bút tìm bình mực mũi tên thiếu dây cung
tìm nhau đợi nhau vô tận vô cùng
nửa câu thơ đầu Trời đợi nửa câu cuối Đất
đàn nguyệt chùng dây sênh tiền lỡ nhịp...

trầm ẩn rừng sâu
kim chìm đáy biển
chớp loé bão dông tàng hình lửa điện
Người là hồ bán nguyệt suốt đời
Ta suốt đời làm vành trăng khuyết…


Nguồn: Trang Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30-1-2013