Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2015 23:37

cảm ơn em phục hồi chàng
dăm câu thơ nhỏ đôi hàng nhớ nhung
cảm ơn thở thở mừng mừng
im nghe tim đập qua dòng viễn liên
cảm ơn nhẹ nhẹ hiền hiền
thứ tha niên thiếu lỗi phiền đến nay
cảm ơn ai, cảm ơn đời
cảm ơn đau khổ vun bồi yêu thương
cảm ơn thôi đã nghìn trùng
nói thưa vẫn một không gian hai người
cảm ơn đời, cảm ơn ai
chim thân rỉa bạn rỉa vai… rỉa tình
cảm ơn tiếng nghịch không đành
tiếng nhu, tâm đất trời lành theo em
cảm ơn dịu dịu êm êm
hồ thu chút gió gợn mềm âm ba
cảm ơn trong vắt thiệt thà
ơn em nay vẫn như là hôm qua…


Westminster, CA, 06/10/88

Nguồn: Tâm dung, NXB Người Việt, California, 1989