Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi MinhDien vào 19/04/2007 05:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 10/08/2009 08:10

gian truân lắm mới hôn người
chiếc hôn tình lớn đem đời nhau theo…

hôn em phớt nụ hôn liều
bỗng nghe trật tự khá nhiều đổi thay!
(ví dù nội cỏ ngàn cây
cũng môi trường đúng mới khai lá cành
mới đơm bông, mới trái lành
như tôi hướng thiện bởi tình thăng hoa!)

hôn em thảng nụ bất ngờ
âm ba phản xạ đào sâu, tận cùng
như trời hoảng đất bàng hoàng
như không phải thế…
tim
ngừng
đó thôi!

hôn em
chấn động
đầu đời
chiếc hôn tình lớn kiếp người đôi giây!


Biên Hoà 16/9/78 – Trung thu Mậu Ngọ

Trên đây là bài thơ in trong Tâm dung (1989). Bài thơ này trước đó được in trong Thơ Nguyễn Tất Nhiên (1982) với tên Lần đầu và nội dung được trình bày dưới dạng lục bát:
Gian truân lắm mới hôn người
Chiếc hôn tình lớn đem đời theo nhau
Hôn em phớt nụ hôn liều
Bỗng nghe trật tự khá nhiều đổi thay
Ví dù nội cỏ ngàn cây
Cũng môi trường đúng mới khai lá cành
Mới đơm bông, mới trái lành
Như tôi hướng thiện bởi tình thăng hoa
Hôn em lén nụ bất ngờ
Âm ba thảng thốt, đào sâu tận cùng
Hình như trời đất bàng hoàng
Không, không phải thế... tim ngừng đấy thôi
Hôn em chấn động đầu đời
Chiếc hôn tình lớn kiếp người đôi giây
Nguồn:
1. Thơ Nguyễn Tất Nhiên, NXB Nam Á, Paris, 1982
2. Tâm dung, NXB Người Việt, California, 1989