25.00
Đăng ngày 14/03/2015 19:01, số lượt xem: 402

Đôi từng đôi sánh vai
Âu yếm và đắm say
Một mình anh lại nhớ
Thì ra là tháng hai...

Khao khát một bàn tay
Cho bàn tay được ấm
Mình dìu nhau bước chậm
Trong mùa Valentine...!

14-02-2015