35.00
Đăng ngày 09/09/2015 22:46, số lượt xem: 316

Ta quay về
Mắt để lặng nhìn đêm
Đêm dẫu màu đen
Vẫn ru đời yên ả...

Bước chân ta
Rong rêu miền phố lạ
Rủi dong qua
Bao nẻo đường sỏi đá
Có nơi đâu
Ấm bằng mái hiên nhà?

Dù đường trần
Mà ta đã đi qua
Hối hả ngựa xe
Dập dìu, ánh sáng...
Nhưng ánh sáng mượn vay
Không là thực tại
Chỉ vẽ lên ta
Bằng những nỗi nhọc nhằn!

Ta trở về
Thong thả ngắm vầng trăng
Thấy đêm quê mình
Sao bình yên đến thế?
Bến nước dòng sông
Ôi, thân thương vô kể
Có phải con người
Đi qua đời dâu bể
Chợt thổn thức nhận ra
Quê cũ hoá ân tình!

Tháng 06-2015