15.00
Đăng ngày 03/09/2016 19:43, số lượt xem: 1137

Ở đời vạn sự tại tâm
Chữ nhân-chữ nghĩa... thăng-trầm, lao đao
Hiểu người cười nói, ngọt ngào
Chẳng qua chỉ một câu chào cửa môi

Đẩy đưa, đưa đẩy vậy thôi
Khi vui thì hứa buồn rồi lại quên
Dối lừa cất cánh bay lên
Niềm tin ai giữ lâu bền cho ai?

Tự mình nhìn hướng tương lai
Vun bồi, xây đắp, miệt mài, lập thân
Ai mà chẳng có đôi chân?
Ung dung tiến bước, đâu cần... mượn-vay!?

Đời còn khối óc, đôi tay
Cái tâm trong sáng, thẳng ngay, lo gì
Đường nào cũng để bước đi
Gập ghềnh, sỏi đá có chi đâu sờn

Ai người biết sống thì hơn
Ghét ghen, đố kỵ, gieo hờn chuốt đau
Ngày nay sống, để ngày sau
Chữ nhân-chữ nghĩa mới giàu... chữ tâm!

Tiền Giang 14/08/2016