95.00
Đăng ngày 10/04/2022 19:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Quang Vinh vào 10/04/2022 19:12, số lượt xem: 359

Ngàn năm đất nước Tiên Rồng
Truyền lưu dòng máu Lạc Hồng thắm tươi
Sắt son, rắn rỏi lòng người
Vượt qua giông bão, môi cười tiến lên

Gian nan nhưng chí vẫn bền
Dẫu nơi đầu sóng hay bên non ngàn
Trời Nam đất Bắc thênh thang
Tự hào non nước Văn Lang oai hùng

Núi sông Âu Lạc điệp trùng
Thiêng liêng ơn đức vua Hùng dựng xây
Dân ta tay cuốc, tay cày
Nhưng lòng yêu nước đong đầy, chứa chan.

Xâm lăng mấy lượt, hung tàn...
Vùi trong lửa đạn, rỡ ràng đứng lên
Mặt trời Đảng, chiếu lâu bền
Sáng soi mỗi bước ta trên cuộc đời

Bốn nghìn năm, triệu tim người
Đồng tâm gìn giữ biển trời quê hương
Trong từng tấc đất, con đường
Ấm lời ru mẹ vấn vương bao tình

Việt Nam! Ơn Hồ Chí Minh
Dắt dìu dân tộc vươn mình bay xa
Bắc - Nam sum họp một nhà
Bình yên hoà điệu dân ca sớm chiều

Quê hương hai tiếng thân yêu
Trải bao dâu bể, lắm điều thương đau
Lòng son mãi chẳng nhạt màu
Đắp xây Tổ Quốc đẹp giàu tương lai.

Tiền Giang, ngày 17/02/2016
(Bài thơ sáng tác dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương)