25.00
Đăng ngày 07/06/2015 05:19, số lượt xem: 341

Ai vẽ nên chiều nay
Mà đắm say đến thế?
Hồ long lanh vời vợi
Níu mây trời nghiêng nghiêng.

Chầm chậm chiều bình yên
Giữ chân người nhẹ bước
Đã bao lần mơ được
Đắm trong chiều lung linh!

Hồ Xáng Thổi thật ư?
In như là tranh vẽ!
Đẹp thay thành phố trẻ
Cần Thơ của quê mình.

Hồ Xáng Thổi là đây!
Mây bay màu muôn sắc
Làm say lòng lữ khách
Dạo chơi đến nơi này.

Ai vẽ nên chiều nay?
Trời mây xinh đến thế!
Hồ lung linh như thể
Nơi tiên cảnh non bồng!

Hồ Xáng Thổi chiều nay
Mây bay màu ngũ sắc
Đi trong chiều huyền hoặc
Êm êm bước ta về!

04 - 06 - 2015