15.00
Đăng ngày 02/01/2016 04:39, số lượt xem: 291

Lạy trời ban chút bình yên
Lạy đời xin nỗi muộn phiền qua đi
Lạy người đừng trút thêm gì
Tôi-thân xơ xác còn chi hỡi người!

Lạy mong những mối sầu vơi
Lạy cầu thoát cảnh nợ đời đắng cay
Lạy đêm rồi lại lạy ngày
Lạy cho qua hết đoạ đày tấm thân

Lạy đi những lạy ân cần
Lạy sao xoá được nợ nần thế gian
Lạy mình đừng thở đừng than
Đời rằng mọi lẽ gian nan phận người!

Đêm buồn 01-12-2015