25.00
Đăng ngày 03/09/2016 19:21, số lượt xem: 1509

Em đi. Bỏ mặc thôn làng
Heo may hôm ấy ngỡ ngàng quanh tôi
Sông buồn sông chẳng muốn trôi
Con đò xa bến bồi hồi vấn vương

Em đi. Bỏ lại con đường
Tôi về góp nhặt tình thương cho đời
Lá rừng đâu phải muốn rơi
Tại mùa thu đó vẽ vời, hanh hao.

Em đi. Bỏ khoảng vuông rào
Chợt nhìn sang đó cồn cào ruột gan
Tình đầu đâu muốn ly tan
Tại người ta cứ dối gian, lọc lừa.

Em đi. Bỏ cả mùa xưa...
Tôi thầm hiểu cuộc tình vừa qua tay
Ai nào muốn nếm men cay
Tại ông trời bắt... tháng ngày cô đơn!

Tiền Giang 25/08/2016