25.00
Đăng ngày 13/07/2014 00:33, số lượt xem: 379

Biển vẫn yên lành ôm đảo nhỏ
Cho dù ngày gió có cuốn lên
Hải quân vững vàng luôn bên biển
Tay lái con tàu ngăn sóng khơi

Cờ đỏ sao vàng bay phất phới
Loa vang lời gọi...tháo giàn khoan
Đấu tranh trong tinh thần hoà hoãn
Đâu sợ vòi rồng...hung hãn phun!

Tiến lên! Một bước anh không chùn
Quyết gìn lãnh hải VIỆT NAM ta
Nhưng là lặng yên không tiếng súng
Đẹp quá hải quân giữ hoà bình!

17-05-2014