35.00
Đăng ngày 03/09/2016 19:40, số lượt xem: 289

Mênh mang một dải sông Tiền
Âm thầm chuyên chở quanh miền phù sa
Vun bồi mạch sống mặn mà
Từng bông lúa trổ đậm đà hồn quê.

Đi đâu rồi cũng quay về
Bởi quên sao được con đê làng mình
Còn đây dáng mẹ thâm tình
Kia soi bóng nước mái đình (1) ven sông

Nhớ thương cái đất Ba Giồng (2)
Xưa cha nóp, giáo xuôi dòng... Mùa thu
Nước non lửa đạn mịt mù
Càng cao ý chí diệt thù nấu nung...

Người trai vệ Quốc anh hùng
Giữa thời kháng chiến nào run sợ gì
Ba Giồng ngày ấy cha đi
Đuổi quân xâm lược nệ chi thân mình!

Tiền Giang 20/08/2016
(1) - Đình Long Hưng, nơi cắm lá cờ đầu tiên, ghi dấu cho Nam kỳ khởi nghĩa.
(2) - Đất Ba Giồng: Chạy qua các xã của huyện Châu Thành, Tiền Giang.