25.00
Đăng ngày 20/05/2016 14:13, số lượt xem: 544

Đêm buồn "canh cách" vạc sành
Gõ chi nhặt thế liên thanh liên hồi
Bao giờ chú mới chịu thôi?
Tiếng kêu thê thiết... liên hồi liên thanh!

Hay là chú định trêu anh
Đời người quá nửa, loanh quanh một mình
Trước sau chỉ được chút tình
Giấy suôn, bút mực, nặn hình hài... Thơ!

Đêm đêm thao thức dật dờ
Nhặt từng con chữ sững sờ... cho đi
Để rồi giữ lại được gì?
Vài trang sách mỏng, một thời đam mê

Thôi thì chú cứ tỉ tê
Đời ai nỡ trách nỡ chê... Vạc sành
Dật dờ, thao thức thâu canh
Trót vương cái nghiệp, "tằm" đành... nhả tơ!

Tiền Giang 18/05/2016