Hình như ra đi từ đêm tối của ngàn năm, những người đàn bà hồi giáo
Trên con đường dọc biên giới Peshawar đầy phân lạc đà, phân cừu và ngựa
Những tấm vải nặng như những tấm bê tông phủ kín người, những tấm mạng nặng như những tấm cửa đá che kín mặt
Giống như thế giới câm, không một tiếng thì thầm, giống như những xác chết chuyển động