Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2008 04:22

Ầm ầm tiếng sấm
Cuối chân trời đang mưa
Cây lá run run
Lúa vào đòng
Đất phập phồng
Thở gió...

Tôi nằm trên gác cao
Hun hút gió Lào
Mong mưa
Trào nước mắt


Vinh 24-4-1990

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]