14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/12/2008 08:49

Lửa ở đâu nhiều thế
trong mắt em?
Máu ở đâu nhiều thế
đỏ một vùng sông

Đôi mắt em u buồn
Mặt trời cho lửa
Một vùng sông không biết tên
Cũng níu lòng ta nhớ
Mặt trời gần gũi thế
Mà trời xa vô cùng

Em đi về nơi em, sông về biển mặn
Tôi lại một mình, một mình nẻo vắng
tìm ánh trời qua kẽ lá vườn hoang


2-1994

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]