Bây giờ biết làm sao
thề nguyền thành vô nghĩa

Anh yêu em thật lòng
sao em còn phân vân
- Lòng chay hay lòng tạp?
Anh hiến dâng trái tim
em lại sợ trái tim khoa học
- Bao nhiêu người mang trái tim người khác
vẫn luôn mồm thề thốt với người yêu

Lang thang trong nắng chiều
làm thơ một mình đọc
Tôi đi tìm người yêu
Tôi đi tìm tình yêu...[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]