Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 người thích

Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 29/08/2011 02:12

Mừng ông nay mới đẻ con trai,
Thực giống con nhà chẳng giống ai,
Mong cho chóng lớn mà ăn cướp...
Cướp lấy khôi nguyên kẻo nữa hoài!


Nguồn: Giai thoại văn học Việt Nam, Kiều Thu Hoạch sưu tầm và biên soạn, tr. 234, NXB Văn Học, 2010