Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù - hát nói
Thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: chí nam nhi (26)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2014 19:17

Tài sắc nhỉ, quan Đỉnh Trai, Thượng Cốc
Tuổi thanh niên mà tai mắt thần đồng
Học lầu thông thơ hoạ cầm cung
Thú trải khắp phong hoa tuyết nguyệt

Thượng chi thanh phong dữ sơn giang chi minh nguyệt
Kho trời chung mà vô tận của mình riêng
Câu thơ thần, chén rượu thánh, khúc ca tiên
Kiều nhi năm bẩy món, đồng tử bốn ba tên

Lẽo đẽo đôi con ngựa, le te một chiếc thuyền
Khi thành thị, lúc lâm tuyền
Phong lưu này quen nết tự nhiên
Tiếng thảng thích đã lừng miền Đông Quận

Trót sinh ra đứng trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông

Hội long vân quyết chí vẫy vùng
Bút một trận bảng rồng treo chói lói

Chữ phận bạc má hồng khôn tránh khỏi
Mà phong lưu cho bõ lúc phong trần
Cũng tưởng rằng danh chẳng bằng thân
Xăm xăm vẫn dốc câu tư đệ

Ra thảo lý cân đai nhè nhẹ
Khúc nga tùng ngảnh mặt thong dong
Gan anh hùng mà cốt tiên ông
Khúc cầm, khúc nhạc nam đông bắc đoài
Khôn ngoan nhất mực làm trai


Nguồn: Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sung, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953