Bán hàng bông bụt đỏ tay
Ước mơ đem đổi lá cây lấy tiền
Ngây ngô năm tháng dưới hiên
Tuổi thơ giờ chỉ mơ riêng một người


Nguồn: Báo Mực tím, số 242