Biết em từ độ
Quen em từ hồi
Xa em từ thuở
Trăng còn thôi nôi

Rồi trăng sẽ lớn
Rồi anh sẽ già
Riêng em trẻ mãi
Tuổi nào mười ba

Tay em mực tím
Tóc em nơ hồng
Chân em chân sáo
Nhớ bờ đê không?

Mười năm phố xá
Quên đường về quê
Chỉ trong giấc ngủ
Tình anh theo về...