Chưa có đánh giá nào
47 bài thơ
Tạo ngày 10/06/2008 11:47 bởi Cammy

 

Chùm thơ hai câu