15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/06/2009 19:46

Có một thời tôi không để ý đến cỏ
Cỏ xanh và héo úa
Cỏ hoá thâm vào đất thật êm

Không ai quên
Không ai nhớ

Những đàn bò gặm khô mặt đất
Mắt ngó ngơ chân trời
Cỏ xanh ơi!

Và mùa đông âm thầm trong rễ
Có một thời tôi không để ý
Cỏ xanh ơi!

Khi những dòng sông chảy giữa đôi bờ
Thì cỏ xanh chảy tràn mặt đất


1983

Nguồn: Trầm tĩnh cánh rừng (thơ), NXB Hội nhà văn, 1990