Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 05:04

Người đi còn bến My Lăng
Còn ông lão với đêm trăng đợi đò
Còn vần tứ tuyệt đường thơ
Cửa Đông Bình Định câu hò quê hương!