23/01/2022 22:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yến Lan

Tác giả: Nguyễn Minh Quang

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 05:04

 

Người đi còn bến My Lăng
Còn ông lão với đêm trăng đợi đò
Còn vần tứ tuyệt đường thơ
Cửa Đông Bình Định câu hò quê hương!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh Quang » Yến Lan