Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 02:03

Ta từ gốc ra chân quê
Cả đời hiền hậu chỉ mê thi đàn
Mà sao có kẻ ác gian
Chữ tâm đánh mất, cũng mang con người??