22/01/2022 10:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xót xa

Tác giả: Nguyễn Minh Quang

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 02:03

 

Ta từ gốc ra chân quê
Cả đời hiền hậu chỉ mê thi đàn
Mà sao có kẻ ác gian
Chữ tâm đánh mất, cũng mang con người??

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh Quang » Xót xa